Giáo trình học Sketchup cho người mới bắt đầu

Giáo trình học Sketchup cho người mới bắt đầu

SketchUp là phần mềm đồ họa 3D chuyên ứng dụng vào thiết kế sơ phác, xây dựng mô hình trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, xây dựng…

SketchUp được phát triển theo 2 xu hướng:

1. Đơn giản nhưng hiệu quả:

SketchUp là phần mềm 3D dễ học, tốn ít thời gian.

Để đơn giản và hiệu quả, SketchUp trực quan hóa mọi hoạt động tương tự như khi vẽ

tay. Đơn vị cơ bản trong SketchUp là đường – mặt với chuỗi thao tác vẽ, chia, nối, di

chuyển, xoay, thu phóng, nâng khối, cắt khối, trượt dẫn, tô màu, áp vật liệu, vẽ địa hình,

thêm cảnh quan, giả lập bóng đổ, xuất ảnh, làm slide show … các hoạt động này đều trực

quan trong môi trường 3D. Mọi tính năng chỉ được xây dựng vừa đủ dùng nhưng khả

năng thể hiện ý tưởng sơ phác khá hiệu quả.

2. Nhanh nhưng chính xác:

Do đơn giản nên người dùng SketchUp có thể vẽ rất nhanh, nhưng không có nghĩa

kém chính xác. SketchUp có khả năng dò điểm nội suy, giả lập bóng đổ theo thời gian

thực, tạo mặt cắt tương tác, áp vật liệu dễ dàng…

Kinh nghiệm xây dựng sẽ chia sẻ với các bạn nhiều tài liệu thú vị hơn nữa nên các bạn có thể: