Quản Lý Dự Án – Kinh Nghiệm Xây Dựng

Quản lý dự án (Project Management) là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật cho các hoạt động của dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án.

Project Management – Quản lý dự án là gì?

Project Management – Quản lý dự án là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật vào các hoạt động của dự án, nhằm đáp ứng các yêu cầu chung của dự án. Việc Quản lý dự án được thực hiện thông qua ứng dụng phù hợp, tích hợp các quy trình quản lý được xác định cho dự án một cách hiệu quả ( Viện Quản lý Dự án (PMI)).

Trong đó, dự án – Project là một NỖ LỰC TẠM THỜI được thực hiện để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hay kết quả DUY NHẤT. Có thời hạn hoàn thành, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và ngân sách thực hiện để tạo ra sản phẩm của dự án.

Chức năng của quản lý dự án (project management) là gì?

  • Chức năng lập kế hoạch: Xác định mục tiêu, khối lượng công việc, dự tính nguồn lực cần thiết
  • Chức năng tổ chức: Thể hiện bằng việc phân phối nguồn lực: Tiền bạc, lao động, công việc, trang thiết bị, điều phối, quản lý quỹ và thời gian.
  • Chức năng lãnh đạo.
  • Chức năng kiểm soát: Bao gồm quá trình theo dõi kiểm tra tiến độ dự án, phân tích tình hình, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.
  • Chức năng phối hợp.

Các giai đoạn của một dự án (project management)

  • Khởi động dự án. Các quy trình được thực hiện để xác định một dự án mới (hoặc một giai đoạn mới của một dự án hiện có) bằng cách có được sự cho phép để bắt đầu dự án (hoặc giai đoạn).
  • Lập kế hoạch dự án. Các quy trình cần thiết để thiết lập phạm vi của dự án, tinh chỉnh các mục tiêu và xác định tiến trình hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu mà dự án đã thực hiện để đạt được.
  • Thực hiện dự án. Các quy trình được thực hiện để hoàn thành công việc được xác định trong kế hoạch quản lý dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án.
  • Theo dõi và kiểm soát dự án. Các quy trình cần thiết để theo dõi, xem xét và điều chỉnh tiến độ và hiệu suất của dự án; xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần thay đổi kế hoạch; và bắt đầu những thay đổi tương ứng.
  • Kết thúc dự án. Các quy trình được thực hiện để chính thức hoàn thành hoặc đóng dự án, giai đoạn hoặc hợp đồng.

Trên đây là những định nghĩa về quản lý dự án mà Kinh nghiệm xây dựng đã sưu tầm và tổng hợp. Hãy theo dõi ngay Fanpage và Youtube để cùng đồng hành cùng Kinh Nghiệm Xây Dựng nhé ! Kênh chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu hay danh cho kỹ sư xây dựng

Xem thêm: