replica watches

Quy trình chọn thầu thi công lắp đặt

Quy trình này dùng để:

  • Nhằm phục vụ cho việc đấu thầu, chọn thầu được đáp ứng một cách nhanh chóng và hợp lý nhất.
  • Hướng dẫn việc kiểm tra đảm bảo việc mời thầu- chọn thầu chặt chẽ và hiệu quả nhất.

Phạm vi áp dụng

  • Đối tượng áp dụng : trong toàn Khối Triển khai dự án
  • Trách nhiệm áp dụng : các cá nhân, bộ phận liên quan trong việc mời thầu và chọn thầu nói chung và Khối Triển khai dự án nói riêng

Trả lời

replica relojes orologi replica