[Tài liệu] Cẩm nang thi công phần kết cấu Coteccons

[Tài liệu] Cẩm nang thi công phần kết cấu Coteccons

Cẩm nang thi công phần kết cấu Coteccons

Đây là bộ tài liệu về kỹ thuật thi công phần kết cấu danh riêng cho anh em kỹ sư xây dựng

Tài liệu bao gồm:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY BCH CÔNG TRƯỜNG
II. TỔ CHỨC MẶT BẰNG THI CÔNG
III. BiỆN PHÁP THI CÔNG
IV. MÁY MÓC , THIẾT BỊ THI CÔNG
V. SẮP XẾP CÁC TỔ NHÓM THI CÔNG
VI. ĐỊNH MỨC THI CÔNG
VII. TiẾN ĐỘ THI CÔNG
VIII. CÁC CÔNG TÁC TRONG THI CÔNG PHẦN THÔ
IX. TRIỂN KHAI BẢN VẼ
XI. THI CÔNG TẦNG HẦM
XII. THI CÔNG MÓNG
XIII. THI CÔNG CỘT
XIV. THI CÔNG DẦM, SÀN
XV. THI CÔNG VÁCH BẰNG CỐP PHA THƯỜNG
XVI. THI CÔNG VÁCH BẰNG HỆ DOKA
XVII. THI CÔNG THANG BỘ
XVIII. CÔNG TÁC THÉP
XIX. CÔNG TÁC CỐP PHA
XX. CÔNG TÁC BÊ TÔNG
XXI. CÔNG TÁC VỆ SINH